بالا

چگونه می توانم جلوی اتلاف پول خود را بگیرم؟

Exness هزینه حواله های بانکی بزرگ شما را بازپس می دهد
ارسال درخواست

واریز پول از طریق حواله بانکی چه هزینه هائی دارد؟

  • هنگام درخواست یک حواله بانکی بین المللی، معامله گران هزینه ای را برای انجام این تراکنش به بانک خود می پردازند.
  • اگر حواله مستقیماً از بانک مشتری به بانک ما انجام نشود و در عوض از طریق چند بانک واسط صورت بگیرد، هریک از آنها ممکن است هزینه ای دریافت کنند.
  • در صورتی که واحد پول حساب بانکی مشتری دلار آمریکا نباشد، قسمت اعظمی از هزینه بابت تبدیل خواهد بود.

مخارج اضافی چگونه به من بازپس داده می شود؟

اگر مبلغ واریزی بیش از 50000 دلار آمریکا باشد، Exness مخارج حواله - هم هزینه های بانک و هم هزینه های تبدیل - را جبران خواهد کرد.

  • پس از کامل کردن فرآیند انتقال و بارگذاری دستور پرداخت، به سادگی،یک درخواست ارائه دهید.
  • کارشناسان ما اعتباری معادل مبلغ بازپرداخت به حساب Exness داد و ستد مشتری منظور می کنند.

قابلیت دریافت مبلغ جبرانی باعث می شود که حواله بانکی نه تنها یکی از ایمن ترین راه های واریز پول به واحد پول ملی شما باشد بله مقرون به صرفه ترین گزینه نیز خواهد بود.