Tháng 8. 2, 2017
Exness thông báo mối quan hệ đối tác chính thức với Cristiano Ronaldo

2 tháng Tám năm 2017 - Chỉ vài ngày sau khi thông báo mối quan hệ hợp tác chính thức với Real Madrid, nhà môi giới ngoại hối hàng đầu thế giới Exness tiếp tục thông báo một mối quan hệ hợp tác khác, đó là với Cristiano Ronaldo, một cầu thủ đã bốn lần giành giải Quả bóng Vàng FIFA và là cầu thủ đầu tiên trên thế giới bốn lần giành được giải thưởng Chiếc giày Vàng châu Âu.

Đọc thêm
Tin tức Tập đoàn Exness
Tháng 9. 27, 2017
Changes in Client Agreement to come into force

This is a formal announcement by Exness (Cy) Ltd. in relation to amendments we have made in our Client Agreement.

Tháng 8. 11, 2017
Cải tiến trong cách tính toán tiền thưởng dành cho đối tác

Chúng tôi xin vui mừng thông báo cách tính toán tiền thưởng mới và đã được cải thiện khi mà tiền thưởng phụ thuộc vào chênh lệch.*

Bộ Chuyển Đổi Tiền Tệ