Lên trên
Exness tự hào tài trợ cho đội bóng số một thế giới Real Madrid và cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất của thời đại, Cristiano Ronaldo
Giao dịch CFD và các sản phẩm có đòn bẩy nói chung có rủi ro thua lỗ đáng kể và bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư ban đầu.

Quy định

Để bảo vệ số tiền đầu tư, khi chọn công ty để hợp tác lâu dài, nhà giao dịch chuyên nghiệp cần cân nhắc không chỉ các điều kiện giao dịch cụ thể của công ty mà còn, quan trọng nhất, là phải có chứng từ xác nhận rằng hoạt động của công ty tuân thủ các yêu cầu pháp luật của các nước liên quan và công ty tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính được quốc tế công nhận.

GIẤY PHÉP CỦA TẬP ĐOÀN EXNESS

 

Được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC)

Exness (Cy) Ltd được ủy quyền và điều tiết bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC), với số giấy phép 178/12 để cung cấp Hợp đồng chênh lệch (CFD) theo nhiều loại sản phẩm cơ sở khác nhau. Xem chi tiết giấy phép tại đây.

CySEC là cơ quan giám sát và quản lý các công ty dịch vụ đầu tư ở Síp. CySEC là một thành viên của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA).

Exness (Cy) Ltd tuân theo Luật về Các dịch vụ và Hoạt động Đầu tư và Các thị trường Được điều tiết của Síp năm 2007, Luật 144 (I)/2007, sự chuyển dịch Chỉ thị về Thị trường các Công cụ Tài chính Châu Âu (MiFID) áp dụng tại Síp. Xem thêm thông tin tại đây.

Quỹ Bồi Thường Cho Nhà Đầu Tư (ICF)

Exness (Cy) Ltd là một thành viên của Quỹ Bồi thường cho Nhà đầu tư, hoạt động của quỹ này là để bảo vệ và đảm bảo các yêu cầu đòi bồi thường của khách hàng được bảo hiểm và thanh toán bồi thường cho họ trong trường hợp thành viên của Quỹ không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình. Nhấp vào đây để đọc thêm về ICF.

 

Được cấp phép bởi Cơ quan Quản lý Dịch vụ tài chính (FCA)

Exness (UK) Ltd được ủy quyền và điều tiết bởi Cơ quan Quản lý Dịch vụ tài chính theo số 730729 để cung cấp Hợp đồng Chênh lệch (CFD) theo nhiều khoản đầu tư cơ sở khác nhau. Exness (UK) Ltd​ vận hành trang web:  www.exness.uk.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ tài chính (FCA) là một cơ quan điều tiết quản lý các thị trường tài chính và các công ty cung cấp dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh (UK) và là một cơ quan điều tiết thận trọng đối với một số công ty cung cấp dịch vụ tài chính nằm trong phạm vi điều tiết của cơ quan này.

Exness (UK) Ltd được cho phép cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính nằm trong phạm vi hoạt động được phép ở một quốc gia khác trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Đăng ký EEA của Exness (Cy) Ltd

BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Đức.

BaFin, tổ chức giám sát trung ương các dịch vụ tài chính tại Đức, là một bộ phận của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức. Tư cách pháp lý và chức năng của BaFin được định nghĩa trong "Luật Quản Lý Giám Sát Tài Chính Liên Bang", "Luật của Cộng hoà Liên bang Đức về Hoạt động Ngân hàng" và các luật đặc biệt khác. Khi thực hiện giám sát các ngân hàng và các công ty đầu tư, BaFin làm việc chặt chẽ với Ngân hàng Liên Bang Đức.

AFM – Cơ quan Thị trường Quản trị Tài chính Hà Lan, Hà Lan

AFM được thành lập vào năm 2002 và là cơ quan kế nhiệm Ủy Ban Chứng Khoán Hà Lan. Ngày nay cơ quan quản lý này giám sát chủ yếu toàn bộ thị trường tài chính trong nước. AFM thuộc Bộ Tài Chính nhưng cơ quan này thực hiện nhiệm vụ giám sát độc lập.

CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores, Tây Ban Nha

CNMV là cơ quan thuộc chi nhánh hoạt động của chính phủ. Cơ quan này có trách nhiệm quản lý về thị trường tài chính của Tây Ban Nha. Đây là tổ chức độc lập, thuộc Bộ Kinh Tế và Tài Chính Tây Ban Nha. Trong những năm 1998-2002, quyền hạn và trách nhiệm của CNMV được xem xét theo các quy định pháp luật của Liên minh Châu Âu. Việc này tạo điều kiện cho bước tiếp theo hướng đến sự phát triển của thị trường tài chính bao gồm các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.

CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Ý

CONSOB là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý thị trường chứng khoán của Ý bao gồm sàn giao dịch Borsa Italiana. CONSOB được thành lập vào năm 1974, đảm nhận một số chức năng của Bộ Tài Chính. Ban đầu nhiệm vụ của cơ quan này chủ yếu là giám sát thị trường chứng khoán. Theo thời gian, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan này đã gia tăng đáng kể.

FI – Finansinspektionen, Thụy Điển

Finansinspektionen là cơ quan thuộc Chính phủ Thụy Điển. Nó có trách nhiệm quản lý về tài chính. Phạm vi kiểm soát của cơ quan này bao gồm giám sát, quản lý và giải quyết mâu thuẫn trong thị trường tài chính. Cơ quan này thuộc Bộ Tài Chính Thụy Điển. Nó được thành lập vào năm 1991 có chức năng là cơ quan quản lý độc lập về ngân hàng, thị trường chứng khoán và bảo hiểm.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, Ba Lan

Komisja Nadzoru Finansowego là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm giám sát thị trường tài chính tại Ba Lan. Cơ quan này được thành lập vào năm 2006. Trước năm 2008, ủy ban này đã giám sát các công ty bảo hiểm, các quỹ lương hưu, thị trường vốn và các tập đoàn tài chính. Từ tháng 1 năm 2008, Ủy ban đã chịu trách nhiệm giám sát ngân hàng và giám sát các tổ chức thực hiện các hoạt động tiền điện tử.

host www.exness.eu | env production