Lên trên
Giao dịch CFD và các sản phẩm có đòn bẩy nói chung có rủi ro thua lỗ đáng kể và bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư ban đầu.

Quy định

In order to protect invested funds, when selecting a company for a long-term partnership a professional trader should consider not only the company's trading conditions but also, most importantly, make sure that the company's operations comply with the relevant country's legal requirements and with internationally recognized financial standards.

Exness (Cy) Ltd is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with license number 178/12 to offer Contracts For Difference (CFDs) in various underlying products. View license details here.

The CySEC is the supervisory and regulatory authority for investment services firms in Cyprus. CySEC is a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA).

Exness (Cy) Ltd complies with the Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 Law 144 (I)/2007, the transposition of the European Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in Cyprus. View more information here.

 

Investor Compensation Fund

Exness (Cy) Ltd is a member of the Investor Compensation Fund, which serves to protect and secure the claims of covered clients and provide them with compensation in instances where the member of the Fund cannot meet its financial obligations. Click here to read more about the ICF.

EEA Registrations of Exness (Cy) Ltd

BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Đức.

BaFin, tổ chức giám sát trung ương các dịch vụ tài chính tại Đức, là một bộ phận của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức. Tư cách pháp lý và chức năng của BaFin được định nghĩa trong "Luật Quản Lý Giám Sát Tài Chính Liên Bang", "Luật của Cộng hoà Liên bang Đức về Hoạt động Ngân hàng" và các luật đặc biệt khác. Khi thực hiện giám sát các ngân hàng và các công ty đầu tư, BaFin làm việc chặt chẽ với Ngân hàng Liên Bang Đức.

AFM – Cơ quan Thị trường Quản trị Tài chính Hà Lan, Hà Lan

AFM được thành lập vào năm 2002 và là cơ quan kế nhiệm Ủy Ban Chứng Khoán Hà Lan. Ngày nay cơ quan quản lý này giám sát chủ yếu toàn bộ thị trường tài chính trong nước. AFM thuộc Bộ Tài Chính nhưng cơ quan này thực hiện nhiệm vụ giám sát độc lập.

CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores, Tây Ban Nha

CNMV là cơ quan thuộc chi nhánh hoạt động của chính phủ. Cơ quan này có trách nhiệm quản lý về thị trường tài chính của Tây Ban Nha. Đây là tổ chức độc lập, thuộc Bộ Kinh Tế và Tài Chính Tây Ban Nha. Trong những năm 1998-2002, quyền hạn và trách nhiệm của CNMV được xem xét theo các quy định pháp luật của Liên minh Châu Âu. Việc này tạo điều kiện cho bước tiếp theo hướng đến sự phát triển của thị trường tài chính bao gồm các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.

CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Ý

CONSOB là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý thị trường chứng khoán của Ý bao gồm sàn giao dịch Borsa Italiana. CONSOB được thành lập vào năm 1974, đảm nhận một số chức năng của Bộ Tài Chính. Ban đầu nhiệm vụ của cơ quan này chủ yếu là giám sát thị trường chứng khoán. Theo thời gian, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan này đã gia tăng đáng kể.

FI – Finansinspektionen, Thụy Điển

Finansinspektionen là cơ quan thuộc Chính phủ Thụy Điển. Nó có trách nhiệm quản lý về tài chính. Phạm vi kiểm soát của cơ quan này bao gồm giám sát, quản lý và giải quyết mâu thuẫn trong thị trường tài chính. Cơ quan này thuộc Bộ Tài Chính Thụy Điển. Nó được thành lập vào năm 1991 có chức năng là cơ quan quản lý độc lập về ngân hàng, thị trường chứng khoán và bảo hiểm.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, Ba Lan

Komisja Nadzoru Finansowego là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm giám sát thị trường tài chính tại Ba Lan. Cơ quan này được thành lập vào năm 2006. Trước năm 2008, ủy ban này đã giám sát các công ty bảo hiểm, các quỹ lương hưu, thị trường vốn và các tập đoàn tài chính. Từ tháng 1 năm 2008, Ủy ban đã chịu trách nhiệm giám sát ngân hàng và giám sát các tổ chức thực hiện các hoạt động tiền điện tử.

Loading nanoRep Website Conversion Solution
host www.exness.eu | env production