Lên trên
Exness tự hào tài trợ cho đội bóng số một thế giới Real Madrid và cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất của thời đại, Cristiano Ronaldo
Giao dịch CFD và các sản phẩm có đòn bẩy nói chung có rủi ro thua lỗ đáng kể và bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư ban đầu.

Yêu cầu ký quỹ và quy định về đòn bẩy

Quý vị có thể sử dụng bất kỳ số tiền đòn bẩy nào từ 1:2 đến 1:500*, khi giao dịch trên thị trường ngoại hối qua Exness. Điều này cho phép quý vị có thể tự do lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với khối lượng tiền nạp của mình. Vui lòng lưu ý rằng mức đòn bẩy cao được cung cấp cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, như được xác định từ thông tin thu thập trong quá trình mở tài khoản.

Đòn bẩy của Exness phụ thuộc vào loại tài khoản giao dịch và lượng tiền trong tài khoản. Yêu cầu ký quỹ tăng khi tiền khả dụng trong tài khoản của khách hàng tăng. Điều này là do chi phí bảo toàn rủi ro các lệnh mở tăng lên. Kết quả là, đòn bẩy cũng thay đổi.

 

Có những hạn chế về mức độ đòn bẩy đối với một số quốc gia nhất định.

Việc đóng một lệnh bảo toàn rủi ro trong suốt khoảng thời gian yêu cầu ký quỹ tăng được coi như là mở một giao dịch mới. Điều này sẽ dẫn đến việc giữ lại mức ký quỹ phụ thêm tương ứng với số tiền của giao dịch đã đóng có liên quan tới việc bảo toàn rủi ro. Việc ký quỹ được tính toán dựa trên yêu cầu ký quỹ tăng và được phân bổ theo tỷ lệ giữa các giao dịch mở mà có bao hàm công cụ tài chính bảo toàn rủi ro.

Đòn bẩy tối đa

Vốn, USD Đòn bẩy ngoại hối tối đa
Cent, Mini, Classic ECN
0 — 19 999 1:500 1:200
20 000 — 49 999 1:400 1:200
50 000 — 199 999 1:200 1:200
200,000 trở lên 1:100 1:100

Việc thực hiện bất kỳ thay đổi nào về giá trị đòn bẩy tài chính có thể mất một thời gian và yêu cầu ủy quyền lặp lại trong thiết bị đầu cuối và/hoặc khởi động lại thiết bị để làm mới các thông số được hiển thị trong đó, tùy thuộc vào giá trị đòn bẩy.

Giá trị đòn bẩy cho các giao dịch mở trong khi công bố sự kiện kinh tế

Trong khi công bố tin tức kinh tế cấp cao, yêu cầu ký quỹ cho các giao dịch mới được tính toán dựa trên mức đòn bẩy tối đa 1:200. Thay đổi yêu cầu ký quỹ chỉ có thể xảy ra đối với các vị thế đã mở cho những công cụ bị ảnh hưởng bởi tin đã đăng.

Quy tắc này có hiệu lực 15 phút trước khi công bố tin tức và tiếp tục áp dụng 5 phút sau sự kiện. Khi khoảng thời gian đã định trôi qua, việc ký quỹ trên các vị thế đã mở trong khoảng thời gian đó sẽ được tính toán lại dựa trên số tiền trong tài khoản và giá trị đòn bẩy đã chọn.

Quy tắc này giúp giảm rủi ro cho nhà giao dịch nếu tình hình thị trường trở nên không thể đoán trước được trong các sự kiện kinh tế quan trọng.

Các yêu cầu ký quỹ khác nhau có thể được đưa ra đối với các cặp tiền tệ khác nhau. Quý vị có thể đọc thêm tại đây.

Quy định đối với việc cung cấp đòn bẩy cho tài khoản Mini, Classic và Cent vào cuối tuần và các ngày lễ

Theo Thỏa Thuận Khách Hàng, các yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi trước cuối tuần và ngày lễ. 

Từ thứ Sáu 19:00 GMT (ba tiếng đồng hồ trước khi thị trường ngoại hối đóng cửa) tới Chủ Nhật 23:00 GMT (hai tiếng đồng hồ sau khi thị trường ngoại hối mở cửa), yêu cầu ký quỹ đối với các vị thế mới được mở trong khoảng thời gian đã nói ở trên đều được tính toán dựa trên đòn bẩy tối đa là 1:200.

Trong vòng hai tiếng đồng hồ sau khi thị trường mở cửa (trước 23:00 GMT Chủ Nhật), ký quỹ trên các vị thế đã mở trong suốt khoảng thời gian yêu cầu ký quỹ tăng sẽ được tính toán lại dựa trên số tiền trong tài khoản và đòn bẩy do khách hàng chọn.

Quy định này đã được giới thiệu nhằm hạn chế lỗ tiềm ẩn mà khách hàng của chúng tôi có thể phải chịu trong trường hợp có lỗ hổng về giá khi thị trường mở cửa.

Quy định này cũng áp dụng trong các ngày lễ, và một thông báo sẽ được đăng trong phần Tin tức trước khi thay đổi đòn bẩy.

Vui lòng xem thêm thông tin về thay đổi yêu cầu ký quỹ tại đây.

Loading nanoRep Website Conversion Solution
host www.exness.eu | env production