Lên trên
Exness tự hào tài trợ cho đội bóng số một thế giới Real Madrid và cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất của thời đại, Cristiano Ronaldo

Lần thứ 4 cải thiện giao dịch ngoại hối với việc đưa ra yêu cầu ký quỹ giảm cho các cặp tiền tệ không phổ biến

Tháng năm 15, 2017

Trong lần thứ 5 cải thiện giao dịch ngoại hối, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã giảm yêu cầu ký quỹ cho hơn 50 cặp tiền tệ không phổ biến.

Vui lòng bấm vào đây để xem bảng biểu nêu rõ tất cả các thay đổi.
Cặp ngoại tệ Yêu cầu ký quỹ trước đây Yêu cầu ký quỹ hiện tại
1 AUDDKK 1% 0,50%
2 AUDMXN 2% 0,50%
3 AUDNOK 1% 0,50%
4 AUDPLN 1% 0,50%
5 AUDSGD 1% 0,50%
6 AUDTRY 1% 0,50%
7 CADMXN 2% 0,50%
8 CADNOK 1% 0,50%
9 CADPLN 1% 0,50%
10 CADTRY 1% 0,50%
11 CHFDKK 1% 0,50%
12 CHFMXN 2% 0,50%
13 CHFNOK 1% 0,50%
14 CHFPLN 1% 0,50%
15 CHFSEK 1% 0,50%
16 CHFSGD 1% 0,50%
17 CHFTRY 1% 0,50%
18 DKKJPY 1% 0,50%
19 DKKPLN 1% 0,50%
20 DKKSGD 1% 0,50%
21 DKKZAR 1% 0,50%
22 EURDKK 1% 0,50%
23 EURMXN 2% 0,50%
24 EURNOK 1% 0,50%
25 EURPLN 1% 0,50%
26 EURSEK 1% 0,50%
28 EURTRY 1% 0,50%
29 GBPDKK 1% 0,50%
30 GBPMXN 2% 1%
31 GBPNOK 1% 0,50%
32 GBPSGD 1% 0,50%
33 GBPTRY 1% 0,50%
34 MXNJPY 2% 1%
35 NOKDKK 1% 0,50%
36 NOKJPY 1% 0,50%
37 NOKSEK 1% 0,50%
38 NZDNOK 1% 0,50%
39 NZDPLN 1% 0,50%
40 NZDSEK 1% 0,50%
41 NZDSGD 1% 0,50%
42 NZDTRY 1% 0,50%
43 PLNDKK 1% 0,50%
44 PLNJPY 1% 0,50%
45 PLNSEK 1% 0,50%
46 SEKDKK 1% 0,50%
47 SEKJPY 1% 0,50%
48 SEKNOK 1% 0,50%
49 SGDHKD 1% 0,50%
50 SGDJPY 1% 0,50%
51 TRYDKK 1% 0,50%
52 TRYJPY 1% 0,50%
53 TRYZAR 1% 0,50%
54 USDDKK 1% 0,50%
55 USDNOK 1% 0,50%
56 USDPLN 1% 0,50%
57 USDRUB 5% 1%
58 USDSEK 1% 0,50%
59 USDSGD 1% 0,50%
60 USDTRY 1% 0,50%
61 NZDMXN 2% 1%

 

Là một công ty môi giới đặc biệt quan tâm đến những nhà giao dịch nạp tiền dù là nhiều hay ít, chúng tôi đã chọn hướng tạo dựng khả năng phát triển theo cách mang lại cơ hội cho nhiều người. Việc giảm yêu cầu ký quỹ đối với một lượng lớn các cặp tiền tệ không phổ biến giúp các nhà đầu tư nhỏ có cơ hội tham gia vào thị trường, tiếp cận với nhiều loại cặp tiền tệ hơn mà không cần phải duy trì các yêu cầu ký quỹ cao hơn.

Thông thường, yêu cầu kỹ quỹ được dùng để mở và duy trì một vị thế, tùy thuộc vào đòn bẩy mà khách hàng lựa chọn; đòn bẩy càng cao thì yêu cầu ký quỹ càng thấp. Tuy nhiên, đối với một số cặp tiền tệ như cặp tiền tệ không phổ biến, các yêu cầu kỹ quỹ thường cao hơn, bất kể mức đòn bẩy. Đợt cải thiện giao dịch mới nhất này cũng đã cho phép chúng tôi đưa ra yêu cầu ký quỹ thấp đối với phần lớn các cặp tiền tệ không phổ biến, tách ra khỏi những quy ước mà ngành ngoại hối đã nhìn nhận khi nhắc tới một số tính năng của những cặp tiền tệ này.

Tại Exness, chúng tôi tự hào vì đã đưa ra một số điều kiện giao dịch tốt nhất trên thị trường ngoại hối, đặc biệt là trên các cặp tiền tệ vốn luôn là lĩnh vực trọng tâm và chuyên môn chính của chúng tôi, và nhóm các công cụ giao dịch đã khiến chúng tôi trở thành đơn vị đầu ngành mà các nhà giao dịch đều muốn hợp tác cùng.

Để biết danh sách đầy đủ các cặp tiền tệ chúng tôi đưa ra và yêu cầu ký quỹ tương ứng, vui lòng truy cập phần Chi tiết kỹ thuật hợp đồng (các cặp tiền tệ không phổ biến được đánh dấu màu vàng).

host www.exness.eu | env production