Lên trên
Giao dịch CFD và các sản phẩm có đòn bẩy nói chung có rủi ro thua lỗ đáng kể và bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư ban đầu.

Mở tài khoản thử nghiệm

Hướng dẫn chung Chi tiết

Hoặc mở một tài khoản giao dịch

Loại tài khoản Mini Cổ điển ECN
Nạp tiền tối thiểu Không $2000 $300
Đòn bẩy lên tới 1:2000 1:2000 1:200
Hoa hồng trên mỗi 1 triệu USD giao dịch Không Không 25 USD
Nạp tiền bằng tiền điện tử
Nạp tiền qua chuyển tiền bằng điện báo
Biên độ từ 0.3 0.1 0.0
Số lượng tối thiểu các vị thế 0.01 lô (1K) 0.1 lô (10K) 0.01 lô (1K)
Số lượng tối đa các vị thế 7:00 – 20:59 (GMT+0):
200 lô

21:00 – 6:59 (GMT+0):
20 lô
7:00 – 20:59 (GMT+0):
200 lô

21:00 – 6:59 (GMT+0):
20 lô
Không giới hạn
Khối lượng tích lũy tối đa của các vị thế Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Số lượng tối đa các vị thế Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Ký quỹ bảo toàn rủi ro 0% 0% 100%
Cảnh báo thiếu tiền ký quỹ / Đóng giao dịch 60% / 0% 30% / 0% 100% / 50%
Truy cập vào thị trường liên ngân hàng Không Lựa chọn của đại lý Tự động
Khớp lệnh (Giao dịch NGOẠI HỐI) Tức thời,
Thị trường
Tức thời,
Thị trường
Thị trường
Khớp lệnh (Hợp đồng chênh lệch (CFD) cho giao dịch kỳ hạn) Thị trường Thị trường Không CFD
Mở tài khoản thử nghiệm Mở tài khoản thử nghiệm Mở tài khoản thử nghiệm

Bạn luôn luôn nhận được

Điều kiện Giao dịch Chuyên nghiệp

Điều kiện Giao
dịch Chuyên nghiệp

Khớp lệnh chất lượng cao

Khớp lệnh
chất lượng cao

Hỗ trợ kỹ thuật có kỹ năng

Hỗ trợ kỹ thuật
có kỹ năng

Loading nanoRep Website Conversion Solution
host www.exness.eu | env production